Naredno kolo
Poslednje aktivnosti
Prethodna kola
Top 10 rezultata u tekućoj godini

1km distanca

Ime i prezime Datum Događaj Kategorija Tempo (min/100m) Vreme
1 Ivan Raković 26 Feb 2024 21.kolo Muškarci 
2 Željko Gašpar 03 Jun 2024 22.kolo Muškarci 
Top 10 rezultata u tekućoj godini – ženski
Ime i prezime Datum Događaj Kategorija Tempo (min/100m) Vreme
Trenutno nema rezultata
Top 10 rezultata u tekućoj godini – muški

1km distanca

Ime i prezime Datum Događaj Kategorija Tempo (min/100m) Vreme
1 Ivan Raković 26 Feb 2024 21.kolo Muškarci 
2 Željko Gašpar 03 Jun 2024 22.kolo Muškarci