Distanca: 1km, 04.09.2023.

12.kolo Results // 04 Sep 2023 // 1km Beach

Ime i prezime Kategorija Vreme Tempo (min/100m)
1 Marko Radošević Muškarci 
2 Željko Gašpar Muškarci