Distanca: 1km, 11.09.2023.

13.kolo Results // 11 Sep 2023 // 1km Beach

Ime i prezime Kategorija Vreme Tempo (min/100m)
1 Željko Gašpar Muškarci 
2 Jelena Lazić Žene